Raydon on the Net

Уморен

Posted in Uncategorized by raydon on март 4, 2009

Пролетна умора ли ме гази, що ли… Чувствам се като омекнал, виснал и кекав. Неприятно усещане.

Advertisements

bash.tw

Posted in System Failure by raydon on януари 2, 2009

Какво използвам за twitter клиент? Този bash скрипт. За съжаление не съм запазил линк към сайта на автора му, за това ще се радвам ако някой може да ми го припомни, за да сложа proper credit… Отделно ще има страница на скрипта тук която ще включва и версия с проверка на правописа на български – ако искате да туитвате на български.

#!/bin/bash
#bash.tw - twitter bash script with spellcheck
STAT=$(echo $@)
UNAME=USERNAME
PW=PASSWORD

#=- Character Limit
if [ $(echo $STAT|wc -m) -gt 140 ]; then
 echo 'Too many characters: '$(echo $STAT|wc -m)
 echo 'Keep it under 140'
 exit 1
fi
#=- Spell Check
if [ -n "$(echo $STAT|aspell -a list|grep \&)" ]; then
 echo "Misspellings:"
 echo $STAT|aspell -a list|grep \&
 echo 'Post anyway? [Y/n]: '
 read RESPONSE
 if [ ! "$RESPONSE" = "y" ] && [ ! "$RESPONSE" = "Y" ] && [ ! -z "$RESPONSE" ]; then
   exit 0
 fi
fi
#=- Proxy huooi
if [ -z "$http_proxy" ]; then
 PROX=''
else
 PROXHOST=$(echo $http_proxy|sed 's/^.*@//')
 PROXUAP=$(echo $http_proxy|sed 's/@.*$//'|sed 's/^http:\/\///')
 PROX="-x $PROXHOST -U $PROXUAP "
fi

curl -u $UNAME:$PW -d status="$STAT" http://twitter.com/statuses/update.xml > /dev/null
Tagged with: ,

11.10.08

Posted in Uncategorized by raydon on октомври 9, 2008

no fear

Not Criminals

Posted in System Failure by raydon on септември 18, 2008

В края на септември в Европейския парламент ще се гласуват текстове, приемането на които ще позволи на държавата (в лицето на „компетентните“ й представители) да третира всички свободни граждани на територията си като престъпници, терористи и злонамерени елементи – с две думи – като врагове. Без никаква необходимост да доказва на когото и да било каквото и да било преди да предприеме враждебни действия срещу гражданите си. Замислете се искате ли това. Имате ли нужда от него? Искате ли да се отнасят с вас като с престъпници и вредители по презумция? Искате ли да ви задължават да доказвате ежедневно и ежеминутно, че не сте камила и че нямате намерение да крадете, убивате, насилвате и тероризирате…

http://www.bogomil.info/1584/

http://svobodata.org/

Прочетете, помислете и действайте. За да не съжалявате после. После извинение за бездействието ни няма да има – ще ни бигбрадъризират на воля и нищо няма да може да се направи.

Този път не разчитайте, че някой друг ще свърши работата вместо вас. Само този път – наистина е сериозно и наистина е важно.

Tagged with:

too much work and no play…

Posted in System Failure by raydon on септември 14, 2008

…will make you a manager.

Уж бях в отпуск.

Уж нещата са спокойни.

Време няма.

Май ми е по лесно на туитвам в туитър, от колкото да блогирам в блога.  Има материал за писане, сили нямам.

Съобщения по чл.32 от ДОПК

Posted in System Failure by raydon on юни 13, 2008

http://212.122.164.84/regIzdirvaniSearch/index.jsp

На горния адрес НАП публикува съобщения по чл.32 от ДОПК – за болшинството от вас това не значи нищо… но за малка част е важно защото:

Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите ТД/офис. Администрацията на НАП е подготвила това съобщение, за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.

Съобщенията се поставят на видно място в подразделенията на НАП и се публикуват в Интернет.

Ако в 14 – дневен срок от поставянето на съобщението не се явите в Териториалната дирекция/офис, то ще се смята за редовно връчено и ще бъде приложено към досието Ви.

Мисля е ясно за какво става дума… Ако пропуснете да видите въпросното съобщение в Интернет или в офиса на ТД на НАП, то ще се счита за връчено със всичките произтичащи от това последствия… а те не са никак приятни обикновено.

Това значи, че ако сте фирмичка трябва редовно да влизате в сайта на НАП на горния адрес и да проверявате БУЛСТАТ-а си… За една фирма е ОК, но ако обслужвате десетина или стотитна фирми, ако сте счетоводна кантора? Голямо писане на БУЛСТАТ-и и кликане пада… Ето за това си спретнах едно просто perl скриптче, което да проверява вместо мен. В един обикновен текстов файл слагам всички БУЛСТАТ-и които ме вълнуват, по един на ред. Файлчето кръщавам bulstats.txt и го слагам в директорията на скрипта. Изстрелвам скрипта и той праща заявки към сайта на НАП за всеки БУЛСТАТ от файлчето bulstats.txt – ако НАП има съобщения за този БУЛСТАТ скрипта записва html страницата в директорията си, за да може да прегледам съобщенията, като за име на файла използва БУЛСТАТ номера. В отделно текстово файлче записва всичко намерено във формат „BULSTAT – NAP MESSAGES“.

Просто не забравяйте да поставите БУЛСТАТ номерата, които искате да проверите, във файл bulstats.txt в директорията на скрипта…

Естествено скрипта не е перфектен, аз не съм професионален програмист, а просто мързелив сисадмин, който се опитва да улесни живота, своя и на колегите си – има много да се дяла, но като за първа работеща версия е ОК – върши това което се иска от него… Всички предложения за подобрения, подобрения и модификации на кода са повече от добре дошли… единственото изискване е да ги споделите с всички.

begin perl code–>

#!/usr/bin/perl

use strict;
use warnings;
use POSIX qw(strftime);
use LWP::UserAgent;
use HTTP::Request::Common qw(POST);

sub trim($);

my $bulstat = „“;
my $messages = „“;
my $data_file=“bulstats.txt“;
my $currdate = strftime(„%d/%m/%Y/@%H:%M:%S“,localtime);
my $sitedata= strftime(„%Y%m%d%H%M%S.txt“,localtime);

open(DAT,“>>$sitedata“) || die(„Cannot Open File“);
print DAT „Date: $currdate\n\n“;
print DAT „BULSTAT# – NRA MESSAGES\n“;
print DAT „=================================\n“;
open(DAT, $data_file) || die(„Could not open file!“);
print „Read BULSTATS form file bulstats.txt…\n“;
my @raw_data=<DAT>;
close(DAT);

foreach $bulstat (@raw_data)
{
print „Processing BULSTAT# „.$bulstat;
my $ua = LWP::UserAgent->new;
$ua->agent(„Mozilla“);
my $req = (POST ‘http://212.122.164.84/regIzdirvaniSearch/search_res.jsp‘,[„egn“ => „“,“bulst“ => $bulstat]);
my $request = $ua->request($req);
my $content = $request->content;
$content = trim($content);
$bulstat = trim($bulstat);

open(DAT,“>>$sitedata“) || die(„Cannot Open File“);

if ($content ne „Няма намерени записи.“ and $content ne „“) {

print DAT $bulstat.“ – „;

while ($content=~m{№</font> (.*)</td>}g) {

if ($messages eq „“) {
$messages = $1;}
else {
$messages = $messages.“, „.$1;
}
}

print DAT $messages;
print DAT „\n“;
$messages=““;
open (HTML, „>$bulstat“.“.html“);
print HTML $content;
close(HTML);

}

close(DAT);

}

print „All done – results are in file result.txt\n“;

sub trim($)

{
my $string = shift;
$string =~ s/^\s+//;
$string =~ s/\s+$//;
return $string;
}

exit;

<–end perl code

Има и компилирана версия на скрипта, която може да се изпълнява под Уиндоус без инсталиран perl интерпретатор. Компилирана версия се стартира с просто двойно кликане. Може да я получите на имейл, като я поискате от getnap<at>abv<dot>bg

и маслини, маслини, маслини…

Posted in Life is Phun, Literature/Poetry by raydon on април 21, 2008

“Вкусна като чаша мартини,
с малко лед и много маслини…“

Мда, това е текста на онова парче… За мен това парче е ултимативното доказателство, че при поп музиката основна роля играе музиката, а текста е някъде на втори план, ако някой изобщо го забелязва. Как иначе да си обясним възможността на цитираната словесна постройка?! Безпроблемното и безкритично приемане на подобен нонсенс от публиката? Какво е това мартини с малко лед, но с много маслини… за бога – МНОГО маслини?!? Колко МНОГО маслини се събират в чаша за мартини, при това така че да остане в нея място и за малко лед, а и за самото мартини?! Ебати текста, ебати полета на поетичната муза. То бива поезия, то може, ама… ама кило маслини за едно мартини не бива. Кой е автора на този брилянт лирически? Но има ли значение… Просто за сведение:

“1 1/2 oz gin
1/2 oz dry vermouth
Stir with ice cubes, and strain into a chilled cocktail glass. Garnish with an olive or a twist of lemon.“

An olive – една маслина…

Промяната – около/в нас

Posted in Рево/Ево/По-люция by raydon on април 11, 2008

Sdawn ме светна за сайта www.ted.com. След което прекарах няколко часа с увиснало чене, слушайки „умните“ глави.

Особено приятно за гледане/слушане, особено полезно и събуждащо – Larry Lessig: How creativity is being strangled by the law.

Когато слушаш Лесиг имаш странното усещане, че си невъобразимо тъп щом толкова прости, очевидни и аксиоматични положения и идеи не си разбрал до този момент сам, а е трябвало той да ти ги формулира, сдъвче и поднесе. Имаш чувството, че си бил сляп, глух и заспал, и тепърва се събуждаш и оглеждаш около себе си и виждаш от къде и на къде е тръгнал Света около теб.

Как да броим на пръсти до 1023

Posted in Life is Phun by raydon on март 26, 2008

Цък

Предупреждение – линкът е към гадна Java!!

Принципа е прост – всяко пръстче изобразява една позиция от десетте разряда на двоично число…. Сгънато пръстче е нула в тази позиция, изправено пръстче е единица. Десет изпънати пръстчета съответстват на десет единици = 1023… :)

И понеже хората се делят на 10 вида – такива, които разбират двоичната бройна система и такива, които не я разбират, следва обяснение за тези дето не я разбират:

Обърнете ръцете си с дланите навън една до друга. Най-дясното пръстче на дясната ви ръка е 1, следващото е 2, следващото е 4, следващото е 8…. 16… 32… 64… 128… 256… 512! И така – ако е вдигнато най-лявото пръстче на лявата ръка, а всички останали са свити – това е 512. Сега ако вдигнете и най-дясното си пръстче на дясната ръка – 512+1 = 513! Вдигнете и второто пръстче от дясно – 512+2+1 = 515! Мисля лесно се схваща логиката…

Яко, нали?

[spoiler]

Любимото ми е изобразяването на „4“ и на „9“ хихихи…

[/spoiler]

За микромек и рестартирането…

Posted in System Failure by raydon on март 22, 2008

Миналия петък…

Всички компютри в офиса ми са именовани по схема, за да има някакъв ред. С изключение на два stand-alone компа, които са извън локалната ни мрежа и служат за достъп през интернет до разни борсови бази данни, индекси и банкови сайтове. Вероятно понеже не са в мрежата съм пропуснал да им сложа стандартните имена когато съм ги инсталирал. Пропуск – нарушават ми схемата и реда, нищо че са извън локалната мрежа (и извън домейна съответно). Веднага сядам и поправям. А при смяна на името на машината, Дограмата съвсем естествено реагира с искане за рестарт. Аз игнорирам – така или иначе в края на деня ще ги изключат и ще ги включат в понеделник. (more…)